Index

BUDYNEK TYP A 
23 AL         WOLNY
24AL          WOLNY
25 AL         WOLNY
27 AL          REZERWACJA
28 AP         WOLNY
29 AL          SPRZEDANY
30 AP         SPRZEDANY
31 AL          WOLNY
32 AP         WOLNY
33 AL         REZERWACJA
34 AP         WOLNY
35 AL        WOLNY
36 AP        WOLNY 
38 AP        REZERWACJA 
39 AP        WOLNY

BUDYNEK TYP B
26 BP REZERWACJA 
37 BL REZERWACJA